Personvernerklæring

Dette dokumentet kan skrives ut for oppbevaringsformål ved å bruke "Skriv ut"-kommandoen i nettleseren.

Sammendrag av personvernerklæringen
Personopplysninger behandlet for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:
Hosting og backend-infrastruktur
Netlify
Personlige data: Bruksdata

kommentarfunksjon
Eget kommentarsystem
Personopplysninger: e-post; brukernavn

kontakte brukeren
Kontakt skjema
Personopplysninger: e-post

Trafikkoptimalisering og distribusjon
Cloudflare

Personopplysninger: ulike typer data som beskrevet i personvernerklæringen til tjenesten

Håndtering av betalinger
Stripe

Personopplysninger: ulike typer data som beskrevet i personvernerklæringen til tjenesten

Infrastrukturovervåking
Sentry

Personopplysninger: ulike typer data som beskrevet i personvernerklæringen til tjenesten

Kontaktinformasjon
Leverandør og Ansvarlig
Lukas Koerdt
Camping-App.eu
Organisasjonsnummer 920 670 180 MVA
c/o 657
Fredensborgveien 22G
0177 Oslo
Norge

E-postadresse til leverandøren: info@womo-stellplatz.eu

Datatyper som samles inn
Blant typene personopplysninger som denne nettsiden samler inn, av seg selv eller gjennom tredjeparter, er det: e-postadresse; brukernavn; bruksdata.

Fullstendige detaljer om hver type personopplysninger som behandles er gitt i de angitte delene av denne personvernerklæringen eller selektivt gjennom forklarende tekster som vises før datainnsamlingen.
Personopplysninger kan gis frivillig av brukeren eller, når det gjelder bruksdata, samles inn automatisk ved bruk av denne nettsiden.
Med mindre annet er spesifisert, er all informasjon som etterspørres av denne nettsiden obligatorisk. Dersom brukeren nekter å oppgi dataene, kan dette føre til at denne nettsiden ikke kan levere sine tjenester til brukeren. I tilfeller der dette nettstedet uttrykkelig sier at utlevering av personopplysninger er frivillig, kan brukere velge å ikke oppgi disse dataene uten at det får konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonaliteten til tjenesten.
Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er obligatoriske kan kontakte leverandøren.
Enhver bruk av informasjonskapsler - eller andre sporingsverktøy - av denne nettsiden eller tredjeparts tjenesteleverandører distribuert gjennom denne nettsiden er for det formål å tilby tjenesten som brukeren ber om og for ethvert annet formål angitt i dette dokumentet og, hvis aktuelt, tilgjengelig , beskrevet i retningslinjene for informasjonskapsler.

Brukere er ansvarlige for tredjeparts personopplysninger innhentet, publisert eller delt gjennom denne nettsiden og bekrefter at de har innhentet samtykke fra en tredjepart til å sende inn personlig informasjon til denne nettsiden.

Type og sted for databehandling
behandlingsmetoder

Leverandøren behandler brukerdata på en ryddig måte og iverksetter passende sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse av data.
Databehandlingen utføres ved bruk av datamaskiner eller IT-baserte systemer i henhold til organisatoriske prosedyrer og prosedyrer som er spesifikke for de angitte formålene. I tillegg til den ansvarlige, kan andre personer også være interne (personale, salg, markedsføring, juridisk avdeling, systemadministratorer) eller eksterne – og i tilfelle der det er nødvendig, oppnevnt av den ansvarlige som prosessorer (som leverandører av teknisk tjenester, leveringsselskaper, hostingleverandører, IT-selskaper eller kommunikasjonsbyråer) - driver denne nettsiden og har dermed tilgang til dataene. En oppdatert liste over disse partene kan til enhver tid bes om fra leverandøren.

**Juridiske grunnlag for behandling
Leverandøren kan kun behandle personopplysninger om brukere dersom ett av følgende punkter gjelder:

Brukere har gitt sitt samtykke for ett eller flere spesifikke formål. Merk: Noen lover kan tillate leverandøren å behandle personopplysninger inntil brukeren motsetter seg slik behandling ("opt-out"), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk personvernlovgivning;
datainnsamling er for oppfyllelse

Personvern

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.